Skip to main content

Shamukaramova Feruza Shakirovna

Feruza

PhD in History

Senior Research Fellow

Education: Historical Faculty of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami (1991-1996)

Academic Degree: PhD in History (2007, History Institute, Uzbek Academy of sciences)

Spheres of the Academic Interest: 

 • Problems of History and Historiography of Uzbekistan, in particular the medieval period;
 • Period of Timur and timurids, history and historiography of creation and development of archeology in Uzbekistan;  
 • problems of the History of statehood

 List of the Selected Publication:

 1. Sovremennaya istoriografiya jizni i deyatelynosti Mirzo Ulugbeka // Ozbekiston tarihi. 2003. № 1. P. 43-49.
 2. Revival of Mirzo Ulugbek*s observatory in the 20th century / The Fifth International Association of Central Asian Studies Conference «XXth Century in the History of Central Asia». August 13-14, 2004. Uzbekistan, Tashkent. P. 53-54.
 3. Iz istorii rekonstruksii observatorii Mirzo Ulugbeka // Igtimoiyi fikr. – Tashkent, 2005. № 1. P. 158-162.
 4. Iz istorii spaseniya minareta medrese Mirzo Ulugbeka // Ozbekiston tarihi. – Toshkent, 2006. № 1. P. 15-23.
 5. History of Reconstruction of Mirzo Ulugbek’s Observatory // SEPHIS e-magazine. South-South Exchange Programme for Research on the History of Development. Vol. 2. No 3. May 2006. P. 26-28.
 6. Iz istorii poiska I nahodki observatorii Mirzo Ulugbeka / Istoricheskaya nauka v Uzbekistane: dostijeniya I problemi razvitiya. – Tashkant, 2006. P. 118-123.
 7. Jizny i deyatelynosty Mirzo Ulugbeka v istoriografii XX veka.: Avroref. diss. … kand.ist.nauk. – Tashkent: Institute istorii AN RUz, 2006. – 30 p.
 8. Osobennosti izucheniya nauchnogo naslediya Mirzo Ulugbeka v Uzbekistane v 20-80-е godi XX vaka / Materiali mejdunarodnogo nauchnogo simpoziuma «Roly goroda Samarkanda v istorii mirivigi kulyturnogo razvitiya», posvyashennogo 2700-letiyu goroda Samarkanda. – Samarkand-Tashkent, 2007. P. 192-196.
 9. Nauchnie otkririya Mirzo Ulugbeka I ih izuchenie v mirovoyi nauke / Materiali mejdunarodnoyi nauchnoyi konferensii «Vklad Uzbekistana v razvitie islamskoyi sivilizasii». – Tashkent, 2007. P. 349-351.
 10. Pervie arheologicheskie nahodki v Tashkente I ego okrestnostyah // Trudi mejdunarodnoyi nauchnoyi konferensii «Stolise Uzbekistana Tashkentu 2200 let». – Tashkent: Fan, 2009. P. 228-231.
 11. K voprosu o formirovanii nauchnih vozzreniyi Mirzo Ulugbeka // Mirzo Ulugbekning jahon ilm-fani rivojiga koshgan hissasi. Mirzo Ulugbekning 615 yillik yubileyiga bagishlangan halkaro ilmiyi konferensiya materiallari. Samarkand, 2009 yil 9-11 iyun. – Toshkent-Samarkand: Fan, 2009. – P. 353-360.
 12. Roly V.L. Vyatkina v izuchenii I sohranenii pamyatnikov Samarkanda // Ozbekiston tarihi. – Toshkent, 2009. – № 3. P. 46-52.
 13. Arheologicheskie issledovaniya v Uzbekistane v pervoyi polovine XX vaka: istoriograficheskiyi analiz // Istoriograficheskie chteniya – 2010. Sbornik materialov konferensii. – Tashkent, 2011. – P. 156-162.
 14. Jizny i tvorchestvo Mirzo Ulugbeka v istoriografii XX veka. – Mirzo Ulugbekning haeti va ijodi XX asr tarihshunosligida. – Toshkent: Yangi nashr, 2012. – 258 p. + illistrasii. (na rus. i uzb. yazikah)