Skip to main content

Azizov Ikromjon Shadibaevich

Ismatova Nargiza

Junior Research Fellow

Research interests:

Taxation in socio-economic and political life of the Emirate of Bukhara (in the last quarter of the XIX – beginning of the XX century),

Economic situation in the Emirate of Bukhara and social condition of its population in the last quarter of the XIX – beginning of the XX century,

Sharia bases of tax system in the Emirate of Bukhara in the last quarter of the XIX – beginning of the XX century.

e-mail: graftaymur@mail.ru

Publications:

1. XIX асрнинг охири - ХХ аср бошида Бухоро амирлиги ер солиқ муносабатлари тарихшунослиги ва манбашунослиги. “Марказий Осиё халқлари тарихида манбашунослик ва тарихнавислик масалалари” мавзуидаги Республика IV илмий-назарий конференцияси. Тошкент давлат шарқшунослик институти. Тошкент 2012.

2. XIX асрнинг сўнги чораги - XX асрнинг бошлари бухоро амирлигида солиқ маъмурияти. Республика ёш олимлар илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент 2012 йил 5 декабрь.

3. XIX асрнинг сўнги чораги - XX асрнинг бошларида Бухоро амирлигида хирож солиғи ҳақида. Тошкент ислом университети бюллетини. 2012 йил. 4-сон.