Перейти к основному содержимому

Якубов Кахрамон

младший научный сотрудник

История Хивы

e-mail: ykakhramon@mail.ru

Основные публикации:

1. ХХ аср бошида Туркистонда биринчи диний даврий нашрлар Тарихшунослик ўқишлари – 2010. Конференция материаллари тўплами. – Тошкент, 2011. – Б. 414-417.
2. Хива хонлигида вақф мулкчилиги тарихидан (вақф ҳужжатлари асосида)  “Ўзбекистон тарихининг долзарб масалалари ёш олимлар тадқиқотларида: асосий йўналишлар ва ёндашувлар” мавзуидаги Республика ёш олимларининг илмий конференцияси материаллари тўплами – Тошкент, 2010. – Б. 159-162.
3. Совет тарихшунослигида Хива хонлиги вақф мулкчилиги масалалари “Маънавий мерос – ёшлар тадқиқотларида” мавзуидаги Республика ёш олимлар илмий тўплами – Тошкент, 2011. – Б. 179-183.
4. XIX аср охири–XX аср бошларида Хива мадрасалари  
5. ЎзР МДА жамғармасидаги Хива вақф мулкчилигига оид муҳим манба Ёш шарқшуносларнинг академик Убайдулла Каримов номидаги Х илмий-амалий конференцияси
6. “Ичан-қалъа” тарихий-меъморий музей фондидаги  Хива вақф ҳужжатлари