Skip to main content

Халилова Зилола Эркиновна

Халилова Зилола

Кичик илмий ходим

zilola_kesh@mail.ru 

Маълумоти:

  • Тошкент Давлат Педагогика Университети, Тарих факультети  (2002-2008 й.), бакалавр, магистратура
  • Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти, «Тарихшунослик ва манбашунослик» бўлими (2009-2013), стажер-тадқиқотчи
  • Польша Республикаси Варашава Университети, Адам Мтскевич номидаги Познан Университети (2010-2011), тадқиқотчи

 Илмий қизиқишлари: 

  • XVIII – XX аср бошларида Бухоро амирлиги бошқарув системаси тарихи ; 
  • XX– XXI аср тарихшунослигида Бухоро амирлиги маъмурий бошқаруви масалалари;
  • Ўрта Осиёда ўрта асрлар даврида ислом таълим тизими;

 Асосий илмий мақолалар:

1.Манғитларнинг этник тарихи ва шаклланиши. Тошкент Ислом Университети Ахборотномаси – Тошкент, 2009, №4, Б. 58 – 61.

2.Бухоро амирлиги сиёсий тарихига оид манбалар классификацияси.  Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар талқинида номли конференция материаллари тўплами – Самарқанд, 2010, Б. 126 – 130

3.History оf Bukhara Emirate as a part of national ideology of modern Uzbekistan. The materials of conference “20 years of USSR collapse. Achievments and failures?”  Poland, Poznan, 19-20 May, 2011

4.The new tendencies in the research of the history of Bukhara Emirate after the Independence of Uzbekistan(1991-2011), 20 years of Independence of post-soviet countries, Warsaw, Poland 2011, P.-22, Warsaw East European Conference, July 15-18, P.22-23

5.Zarys historii studiów badawczych poświęconych systemowi zarządzania Emiratem Buchary w XIX-XXI w. Польша ҳукумати томонидан эълон қилинган ёш олимлар дастури иштирокчиларининг анъанавий 2 –конференцияси материаллари - Варшава, Польша, 2011, Б.126-131

6.Мусульманская административная система Бухарского эмирата на фоне структуры его общей административной системы. IIІ Международной конференции «Религия, религиозность, философия и гуманитаристика в современном информационном пространстве: национальный и интернациональный аспекты»-Украина, г. Рубежное, 2011, С.30-34

7.Historia szkół i zagadnienia edukacji w  Mawarannahrze. The materials of conference „Rozwój nauk   humanistycznych. Problemy i perspektywy”. 2012, September, Poland

8.XX аср охири- XXI асрнинг бошларида хориж тарихшунослигида Бухоро амирлиги бошкаруви тизимининг ёритилиши // Узбекистон тарихи, 2012, №1, Б.51-63