Skip to main content

Азизов Икромжон Шадибаевич

Исматова Наргиза

Кичик илмий ходим

Илмий қизиқишлари:

XIX асрнинг сўнгги чораги - ХХ асрнинг бошларида Бухоро амирлиги солиқ тизимининг шаръий асослари.

Бухоро амирлиги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаётида солиқ тизими (XIX асрнинг сўнгги чораги - ХХ асрнинг бошлари).

XIX асрнинг сўнгги чораги - ХХ асрнинг бошларида Бухоро амирлигида иқтисодий вазият ва аҳолининг ижтимоий ҳолати.

email: graftaymur@mail.ru

Публикациялар:

1. XIX асрнинг охири - ХХ аср бошида Бухоро амирлиги ер солиқ муносабатлари тарихшунослиги ва манбашунослиги. “Марказий Осиё халқлари тарихида манбашунослик ва тарихнавислик масалалари” мавзуидаги Республика IV илмий-назарий конференцияси. Тошкент давлат шарқшунослик институти. Тошкент 2012.

2. XIX асрнинг сўнги чораги - XX асрнинг бошлари бухоро амирлигида солиқ маъмурияти. Республика ёш олимлар илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент 2012 йил 5 декабрь.

3. XIX асрнинг сўнги чораги XX асрнинг бошлари Бухорода амирлигида хирож солиғи ҳақида. Тошкент ислом университети бюллетини. 2012 йил. 4-сон.